RPS 2024

XIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2024

23 sierpnia - 1 września

Teatr CHOREA / Łódź

 

fot v3.HaWa Program bilety 2 Bilety spektakle 3 Spektakle koncerty 2 Koncerty spotkania 2 Spotkania wystawy 6 Wystawy warsztaty 5 Warsztaty imprezy 1 Imprezy